Vücudumuzda hala tam olarak nasıl bir etkiye sahip olduğunu bilmediğimiz noktalar mevcuttur. Parmaklar onlardan birtanesi imiş. Parmak uçlarımız vücudumuzu ve beynimizi etkin kullanmanın anahtarlarından sadece biri...

Parmak Yogası Mudra...

Mudra bir duruş, ellerin mistik tutuşu, bir mühür ya da bir sembol olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte mudra olarak tanımlanan bedensel duruşlar, nefes teknikleri ve göz pozisyonları vardır. Bu sembolik göz pozisyonları, parmak ve beden duruşları belirli şuur halleri ya da şuursal olguları imgesel olarak tasvir etmeye olanak sağlamaktadır. Yani mudralar zihnimizin ya da ruhumuzun belli alanlarına hitap etmekte ve buna uygun tesirler oluşturmaktadırlar.

Fakat aynı zamanda bedensel alanda da etkindirler. Demek ki bükme, çaprazlama, uzatma ya da bir parmak ile bir diğerine dokunma yoluyla bedenimizi ve zihnimizi etkin bir şekilde uyarabilir ona tesir edebiliriz.

Mudraların Kaynağı bir muammadır. Mudralar çoğu kişinin sandığı gibi sadece Asya’da değil, Dünya’nın her yerinde bulunmaktadır. Kadim atalarımız ayinlerinde düşündüklerini, söylediklerini vurgulamak ve onaylamak istediklerinde bazı tavırlar uyguluyorlardı. Bu tavırların çoğu dinlerin ortaya çıkmasıyla yasaklandı. Bunun yanı sıra Hindistan’da mudralar dinsel uygulamalarının değişmez bir parçasıdır. Mudralar hindu tanrılarının tasvirlerinde büyük bir öneme sahiptirler. Onlar çeşitli tanrılarının beden duruşlarının ve sıfatlarının yanında, bu tanrılarının tamamlayıcı özelliklerini de tasvir etmektedirler.Yakaran, kendi ilahının mistik el duruşundan, onun özel kudretini, yetisini ve karakterinin gücünü görüyor.

Hint dansının Mudraları da aynı şekilde ve ölçüde tanınmaktadır. Bunda sözler olmaksızın el, göz ve beden hareketleriyle dramalar oynanmakta ya da dans şeklinde sunulmaktadır. Mudra uzmanı Ingrid Ramm-Bonwitt bunu olağanüstü güzel sözlerle tasvir etmektedir “Eller, büyük bir öneme sahip olan sembollerin taşıyıcılarıdır ve Doğu’da bunlar evrensel olarak kabul edilmektedir. Hint danscısı elleriyle tüm evrenin yaşamını ifade eder. Zengin bir sembolizme sahip bulunan dansın tavır dili çok sayıda yoruma imkan vermesi dolayısıyla, akıl için, sözün mümkün kılabildiğinden çok daha büyük bir öneme sahiptir. Mudraların spiritüel manası, kamil ifadesini Hint sanatında bulmaktadır. Hindu ve Budist sanatında tasvir edilen ilahların tavırları, onların işlevlerini sembolize etmekte ya da belli mitolojik gerçekleri çağrıştırmaktadır.”