Kişilik gelişiminde çevrenin çok önemli etkisi mevcuttur. Videodaki çocuk çevresinde gördüğü kişileri rol model olarak almakta ve sonuç olarak ortaya esprili bir sahne çıkmakta.

Kişilik Gelişiminde Rol Oynayan Faktörler Nelerdir?

Sağlıklı bir kişilik gelişiminin temelini özgüven oluşturur. Kendi istek ve ihtiyaçlarının farkında olmak, bunları dile getirmek, duygularını ifade etmek, insan ilişkilerinde kendi benliğinin farkında olmak, sağlıklı özgüvenin kişilik gelişimi içinde işaret ettiği özelliklerdir. Sağlıklı dozda gelişen özgüven, kişilik gelişiminin eşiklerinden biridir.

Ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumları, psikolojik durumları, hayata ve olaylara bakış açısı da kişilik gelişimini etkileyen diğer bir faktördür. İyimserlik, karamsarlık, yardımseverlik, konuşkanlık, ya da içedönüklük, hırçınlık gibi karakter özellikleri ile anne babanın değer yargıları, kuralları ev içi düzenlemeleri, eşlerin birbirleriyle olan iletişimi de çocuğun kişiliğini etkiler. Çünkü kişiliğin çevre etkenleriyle şekillenen bir kısmı, yapısında, hayata tutunmayı, şartlar içinde var olmayı ve uyumu gerektirir.

Aile içi şiddet, cinsel taciz, alkol, ilaç kullanımı, tutarsız, dengesiz ev içi sistem, ağır ruh sağlığı sorunları, çok uzun süren hastalık durumları ile doğal afet, kriz ve travmalar da kişilik oluşumunu etkileyen diğer etmenler içindedir. Bu etmenlerin varlığı, kişilik yapısını doğrudan etkileyebildiği gibi, kişinin baş etme becerilerine bağlı olarak dönemsel etkilerle de ortaya çıkabilir.

Ana ve Babaya Düşen Görevler...

Çocuğunuzun gelişim özelliklerini ve dönemlere ait değişimleri takip edin. Hangi yaşlarda hangi özellikleri sergileyeceği hakkında fikir sahibi olmak, hem sizi şaşırtmayacak hem de uygun anlarda uygun yaklaşımlarda bulunmanızı sağlayacaktır. Böylece, hangi kişilik özelliklerinin kalıcı hangilerinin dönemsel olduğunu daha rahat ayırt edebilirsiniz.
Özgüveni destekleyici yaklaşımlarınız, çocuğunuzun kendi başına bir şeyler yapabilme becerilerini, sorun çözme yetilerini güçlendiren örnekleri içermelidir. Problemleri, çıkan sorunları onun için çözmek yerine, kendisinin çözüm yolu bulmasını desteklemek, takıldığı anlarda alternatif sunmak yararlı olacaktır. Bu noktada önemli olan, şartsız bir biçimde onun yanında olduğunuz mesajını vererek, bireysel gelişimini desteklemektir.