Dünya üzerinde bir çok sıradışı otel mevcut. Fakat bazılarında bir gece dahi konaklamak cesaret ister. Zira bazıları ya çok dar ya çok soğuk ya da denizin altında...

Turizm Sektörü Hakkında Bilgi

Turizm; sosyal, kültürel ve doğal çevreyle sürekli etkileşim içinde olan ve ülke ekonomilerindeki önemi süratle artan dinamik bir sektördür. Kişi başına düşen gelirin ve refah düzeyinin artması, ulaşım ve haberleşme teknolojisindeki hız ve keşfedilmeyeni keşfetme tutkusu turizmin gelişimine ve farklılaşmasına önemli katkı sağlamaktadır. Turizmin; döviz sağlayan, yeni istihdam alanları yaratan, sosyal ve kültürel hayatı etkileyen, siyasal bakımdan önemli toplumsal ve insancıl fonksiyonların gerçekleştirilmesini kolaylaştıran nitelik kazanması, ülkelerin dikkatinin turizm üzerinde yoğunlaşmasına katkı sağlamıştır. Özellikle gelişmekte olan ülkeler, karşılaştıkları ekonomik sorunların ve darboğazların aşılması için turizmin yarattığı dinamizmden azami ölçüde faydalanmaya çalışmıştır.
Dünya Turizm Örgütü (WTO) verilerine göre, dünyadaki her üç turistten biri AB vatandaşıdır. Ancak, son yıllarda AB ve ABD'nin turizm pastasından aldığı paylar giderek azalmakta, başta Çin olmak üzere Güneydoğu Asya ve Pasifik ülkeleri, turistik açıdan yükselen cazibe merkezleri haline gelmektedir. Dünya Turizm Örgütü, 2010 yılında 1 milyar, 2020 yılında ise 1,5 milyar turistin uluslararası geziye katılacağını öngörmektedir.

SEKTÖRÜN TÜRKİYE'DEKİ GELİŞİMİ
Turizm, çoğu zaman diğer birçok endüstri gibi bölgesel veya ulusal kalkınma için bir araç olarak kullanılmıştır.
Türkiye'de ise Turizm Sektörü'nün yapısal değişimi ve gelişiminin hızlanması 80'li yıllarda başlamış ve bu konuda son 20 yılda önemli başarılara imza atılmıştır. 1980'li yıllardan itibaren alınan tedbirler, sağlanan teşvikler ve uygulanan politikalar ile çok sayıda turistik tesis inşa edilmiş, değişen tüketici taleplerine cevap verebilecek bir Turizm Sektörü'nün altyapısı oluşturulmaya çalışılmıştır. 1980 yılında, turizm işletmesi belgeli 56 bin 44 yatak kapasiteli 511 konaklama tesisi mevcutken, 2007 yılında 532 bin 262 yatak kapasitesine sahip 2 bin 514 adet konaklama tesisi sayısına ulaşılmıştır. Arz ve talep dengesi göz önüne alındığında 1980 yılında 1.3 milyon yabancı ziyaretçi Türkiye'de ağırlanmış, 2008 yılında ise bu sayı 30 milyonu aşmıştır. 1980 yılında 326 milyon 654 bin dolar olan turizm gelirleri, 1990 yılında 3 milyar doları, 2000 yılında ise 7 milyar doları aşmış, bugün gelinen son noktada da 22 milyar dolara ulaşmıştır.