Horoz ve Köpeğin kavgası sosyal medya da büyük yankı uyandırdı.

Horozlar Neden Dövüşürler?

Tavuğun erkeği olan kümes hayvanı. Dişisinden daha iri, uzun kuyruklu, kırmızı ibiklidir. Kalın sesli ve uzun ötüşlüdür. Genellikle dövüş ve süs hayvanı olarak yetiştirilir. Horoz dövüşü dünya çapında yaygın bir oyundur. Türkiye'de Denizli horozları çok güzel ötüşlü olarak tanınır. Ara vermeksizin 15-20 saniye ötenleri vardır. Ancak safkanları giderek azalmaktadır.

Horoz Dövüşü; bahis ya da eğlence amacıyla, özel olarak yetiştirilmiş ve eğitilmiş horozlan dövüştürme. Dövüş horozlan, bütün evcil kümes hayvanlarının atası sayılan yaban tavuğuna (Gallus gallus) belki de en yakın soyun erkeğidir.

Nasıl Yapılır?
Horoz dövüşünden hoşlananlar bu oyunun amatör bir nitelik taşıdığını ve en büyük zevkin dövüş öncesinde ve dövüş sırasında birçok kez bahse girme şansı olduğunu öne sürerler. Bir horoza ya da öbürüne karşı girilen bahislerin miktarı sürekli değişiklik gösterir; bahse çok büyük paralar yatırılması olağandışı bir durum değildir. Horozlar önce yoğun bir eğitimden geçirildikten sonra, genellikle bir ile iki yaş arasında dövüşe çıkarılır.

Dövüşten önce doğal mahmuzların üzerine madeni ya da kemikten mahmuzlar takılır. Günümüzde kısa mahmuz en çok 4 cm, uzun mahmuz ise 5-6 cm dolayındadır. Antik Çağda dövüş, horozlardan biri ölünceye değin sürerdi. Günümüzde de bu tür karşılaşmalar yapılmakla birlikte, genellikle kötü biçimde yaralanan bir horozun dövüşten alınabilmesine olanak veren ve dövüş süresine sınır getiren bazı kurallar konmuştur. Bazı ender durumlarda horoz sahibi dövüşmek istemeyen horozunu öteki horozla göğüs göğüse getirerek kızıştırmaya çalışır. Dövüşten kaçınan horoz yenik sayılır. Bütün dövüşlerde hakemin kararı kesindir ve bahis açısından da bağlayıcıdır. Kararlara itiraz hakkı yoktur.

Türkiye’de, geçmişte yaygın bir seyirlik eğlence olan horoz dövüşü, özel olarak yetiştirilen hint ya da hint kırması horozların dövüştürülmesine dayanırdı. Bazı Anadolu kent ve kasabalarında “Gerze horozu” denen dövüşken horoz türünün yetiştirilmesine ayrı bir önem verilirdi. İstanbul’da çeşitli semtlerde pazar günleri horoz dövüşleri düzenlenen horozcu kahvehaneleri vardı. Horozlar, çevresi seyircilerin oturacağı biçimde düzenlenen ve kenarları yaklaşık 4’er m olan dörtgen bir alanda dövüştürülürdü.

Dövüşü yöneten orta hakem, anlaşmazlık çıktığında. iki yan hakemle birlikte karar verirdi. Dövüş horozlarının mahmuz ve tırnaklarının sivriltilmesi anlaşmaya bağlıydı. Doğal sivriliklere dokunulmazdı.