Okyanus dibini araştıran ekibin bulduğu insan iskeletleri ve enkaz izleyenleri korkutmaya yetiyor. Zor şartlar altında tabana inilip keşfe çıkan ekip karşılaştıkları manzara ile adeta şoke oldu.

Okyanus Tabanı Hakkında İlginç Bilgiler

Denizin altında volkanlar, 70 km yüksekliğe ulaşan dağ yükseltileri ve Büyük Kanyon’un yanında cüce kaldığı yarıklar bulunur. Bunların tamamı Dünya’nın iç kısımları hakkında ipuçları verir. okyanusların en vurucu özelliği, tenis topunun birleşim yeri gibi gezegen yüzeyini kesen okyanus ortası sırtlardır. Volkanik bacalar yükselti boyunca taş yağdırır. Bazen bu bacalar suyun altında ağır ağır püskürür ve lav, tüpten çıkan dişmacunu gibi sızar. Soğuk deniz suyuyla temas eden lav katılaşarak yastık biçimli volkanik karataşı yığınları oluşturur. Bazı bacalar çok miktarda lav üretir ve bu lavlar deniz yüzeyine doğru yükselerek volkanik adalar oluşturur. Bu durum, mantodan yükselen sıcak materyal bulutu üzerinde bulunan bacalarda gerçekleşir. Bu bölgelerde deniz tabanı kırılıp genişlerken yeni okyanus kabuğu oluşur.

HİDROTERMAL DELIKLER

Deniz tabanının açıldığı bölgelerde, su okyanus tabanındaki çatlaklardan sızar. Sıcak kaya ile karşılaşan su ısınır ve
mineralleri çözer. Su, daha sonra kaya çatlaklarından yukarıya yükselerek 350 santigrat dereceye varan sıcaklığıyla hidrotermal deliklerden fışkırır. Deniz yatağındaki basınç suyun bu sıcaklıkta kaynamasına engel olur. Su soğumaya başlarken çözünen tuz ince parçacıklar halinde solüsyondan çıkar. Koyu ve mineral yönünden zengin suyun duman bulutunu andırması bu yüzdendir. Bu nedenle; hidrotermal delikler siyah baca olarak da adlandırılır. Hidrotermal delikler ısıyı, mineralleri ve özellikle metal sülfidi serbest bırakır. Bu kombinasyon bakteri, tüplü kurt, kör karides ve dev deniz tarağı kolonilerini destekler. Bunlar, enerji için güneş ışığına bağlı kalmadan yaşayabilen az sayıdaki organizmaya dahildir. Yaşam enerjilerini güneş ışığı yerine, hidrotermal deliklerden gelen sülfit minerallerinden elde ederler.