Bilim insanları okyanusların gizemini hala çözmeye çalışırken deniz ticareti apan gemiler veya okyanus üzerinden geçen uçakları kullanan pilotlar bu gizeme tanıklık etmekte. Bugünün teknolojisi bile bu gizemleri açıklamakta çok güçlük çekmekte. 

Okyanuslar Hakkında Bilgi

Okyanusların ortalama derinliği 3 bin 720 metredir, 11 bin 33 metreyle en derin yeri Batı Pasifik’te bulunmaktadır.

Okyanuslardaki ortalama su sıcaklığı yüzeyde 17ºC ve tümünde ise 2ºC’dir. İçinde bulunan tuz nedeniyle -1,94ºC’ de donar.

Tüm taşımanın yüzde 90’ı ve tüm iletişimin yüzde 50’si okyanus ve denizler aracılığıyla gerçekleştirir.

Dünya’nın en büyük şehirlerinin dörtte üçü deniz veya okyanus kenarındadır.

Her yıl okyanuslara 6 milyon ton çöp atılmaktadır.

Eğer okyanuslardaki kinetik enerjinin binde birini kullanabilseydik güncel küresel enerji ihtiyacının 5 katına sahip olabilirdik.

1992 yılında okyanusta kaybolan 29 bin plastik ördekten bugün okyanus akıntıları incelemek için yararlanılmaktadır.

Dünya’daki okyanuslarda 20 milyon ton altın bulunmaktadır.

Okyanusun en derin seviyesindeki basınç aşağı yukarı Boeing 747’nin altında kalmanıza eşdeğerdir.

Solduğumuz oksijenin yüzde 70’i okyanuslar tarafından üretilir.

Okyanus ve denizlerin zemininde 3 milyondan fazla gemi enkazı bulunmaktadır.

Okyanuslar yeryüzünün yüzde 71’ini kaplar.

Tüm Dünya yüzeyinde bulunan suyun yüzde 97’si okyanuslardadır.

Sualtı çalışmaları henüz okyanusların sadece yüzde 5’ini inceleyebilmiştir.

Bermuda Şeytan Üçgeni’nde batan gemi sayısı okyanusun herhangi bir yerinde batan gemi ve düşen uçak sayısıyla aynıdır.

ABD Ordusu 1944 ile 1970 yılları arasında okyanuslara 29 ton kimyasal silah olarak kullanılan hardal ve sinir gazı attığını itiraf etmiştir.

Her yıl 10 bin konteyner okyanuslarda kaybolmaktadır. Bunların yüzde 10’unun zehirli maddeler taşıdığı ve okyanusa sızabileceği düşünülmektedir.

Okyanusların pH derecesi giderek düşmektedir, yani okyanuslar giderek asitleşmektedir. 1751 yılına göre asidite yüzde 30 artış göstermiştir.

Deniz ve okyanuslara çişinizi yapmanızın herhangi bir sakıncası yoktur, idrar birçok deniz canlı için besin maddesi içermektedir.
Harold Hackett, 4 bin 800 şişenin içine mesaj yazarak okyanusa bırakmış ve 3 bin geri dönüş almıştır.

En büyük okyanus olan Pasifik Okyanusu, Dünya’nın yüzölçümünün yüzde 30’unu oluşturur.